Category FAQ
WAPRO Aukcje

Rozpoczęcie pracy z programem

Po instalacji programu i jego uruchomieniu pojawi się ekran powitalny -który zawiera podstawowe informacje o rozpoczęciu pracy z programem.

Po wybraniu opcji Kontynuuj na ekranie powitalnym pojawi się lista użytkowników -na której trzeba wybrać Dodaj aby rozpocząć dodawanie nowego konta.

AU01-001-01
AU01-001-02

Na oknie dodawania nowego konta należy uzupełnić wszystkie pola:

AU01-001-03

1. Nazwa – nazwa użytkownika w systemie Wapro Aukcje
2. Login – login używany w systemie Allegro
3. Hasło – hasło do portalu Allegro
4. Klucz WebAPI – specjalny wygenerowany klucz do łączenia się z aplikacją.
5. Imię i nazwisko – takie jak wprowadzone w Allegro
6. Adres e-mail – e-mail powiązany z kontem Allegro

Kolejną bardzo ważną kwestią jest wybranie firmy i magazynu z jakiego prezentowane będą towary.
WAPRO Aukcje prezentują towary tylko z jednego magazynu. Jest to podyktowane faktem, iż z transakcji zakupu tworzone są zamówienia, które związane są tylko z jednym magazynem. Nie istnieje zatem możliwość obsługi sytuacji kiedy użytkownik Allegro zakupiłby u nas towary pochodzące z różnych magazynów w jednej transakcji, co w konsekwencji uniemożliwiłoby utworzenie z takiej transakcji automatycznie zamówienia WAPRO Mag.

Dodatkowo należy wskazać klasyfikację oraz grupę cenową, do jakiej będą przypisywani klienci, którzy coś kupią na naszych aukcjach. Kolejny etap to wskazanie konta bankowego, które wykorzystywane jest do obsługi Allegro, dzięki temu wpłaty PayU będą odpowiednio rejestrowane jako dokumenty BP (Bank Przyjmie) w odpowiednim rachunku bankowym.

Aby zachować porządek w systemie można wskazać jaka forma płatności ma być skojarzona z zamówieniami powstałymi z aukcji Allegro oraz czy towary dodawane do zamówień mają być automatycznie rezerwowane.

AU01-003-02

Ostatnim etapem jest wskazanie usług, które będą służyły do naliczenia kosztów dostawy dla zamówień wysyłkowych. W systemie dodano możliwość wybrania usług z naliczaniem VAT oraz bez VAT.

Zgodnie z ustawą w przypadku kiedy sprzedawca wysyła coś za pośrednictwem Poczty Polskiej na standardowych warunkach handlowych takie usługi zwolnione są z podatku VAT.

Na liście należy wskazać ewentualne usługi bez VAT oraz obowiązkowo podstawową usługę z naliczaniem VAT.

AU01-003-03

Po wypełnieniu wszystkich informacji, wybieramy Zapisz, a następnie na liście kont Wybierz. Nastąpi proces synchronizacji podstawowych parametrów, należy uzbroić się w cierpliwość proces może trwać do kilku minut. Po jego zakończeniu możemy już korzystać z aplikacji Wapro Aukcje.