Category FAQ
WAPRO JPK

Praca w trybie testowym

Jeśli masz do czynienia z programem WAPRO JPK po raz pierwszy, być może będziesz chciał poćwiczyć jego obsługę bez ryzyka, że jakieś dane zostaną przesłane na serwer Ministerstwa Finansów. Aby włączyć tryb testowy:

1. Przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk PARAMETRY UŻYTKOWNIKA:

JP01-005-01

2. W wyświetlonym oknie zaznacz opcję „Serwer testowy MF (bez walidacji podpisu)” lub „Serwer testowy MF (walidacja podpisu):

JP01-005-02

3. Kliknij przycisk ZAPISZ.

Od tej chwili możesz bezpieczenie ćwiczyć obsługę programu WAPRO JPK bez obawy, że jakikolwiek plik zostanie złożony w urzędzie w sposób ważny. Lecz pamiętaj o tym, aby przed pierwszym złożeniem właściwego pliku JPK, włączyć opcję „Serwer produkcyjny MF”. W przeciwnym razie żaden w wysyłanych przez Ciebie plików WAPRO JPK nie zostanie uznany za ważnie złożony!