Hosting

Podłączenie drukarki fiskalnej.

Podczas pracy z usługą WAPRO Online można uruchomić program WAPRO ZDF – zdalna drukarka fiskalna. Za jego pomocą można drukować paragony na komputerze który korzysta z usługi WAPRO Online.
W tym celu należy skontaktować się z działem Help Desk Asseco WAPRO w celu otrzymania unikalnego numeru portu, na którym będzie pracował program WAPRO ZDF. Następnie należy zainstalować program WAPRO ZDF po uprzednim pobraniu go ze strony http://wapro24.pl/plikownia/WAPRO Mag/WAPRO ZDF/ .
Należy upewnić się, że na komputerach gdzie używana jest komunikacja z programem znajdują się odpowiednie wpisy w rejestrach
\\HKLM\\SOFTWARE\\Policies\\Microsoft\\Windows NT\\RPC\RestrictRemoteClients A następnie wartość klucza DWORD równa 0 - (zero).

Kolejny etap to zagwarantowanie wyjątków na aplikację XFPrn.exe oraz na port TCP otrzymany od działu Help Desk zarówno w kierunku wychodzącym jak i przychodzącym.

Po wykonaniu konfiguracji systemowej, należy w programie przejść do konfiguracji drukarek fiskalnych:

Administrator | Definicje | Urządzenia zewnętrzne | Drukarki fiskalne – opcją DODAJ inicjujemy nowe urządzenie gdzie należy wskazać nazwę urządzenia i jego rodzaj z listy. Następnie w opcji Ustawienia indywidualne drukarki należy podać numer portu COM, na jakim widoczna jest w systemie drukarka (w przypadku emulatorów z portu USB, należy sprawdzić za pomocą menadżera urządzeń, na jakim porcie widoczna jest drukarka). Następnie w polu TCP/IP adres (nie można posługiwać się nazwami komputerów) należy podać adres IP komputera skąd udostępniana jest drukarka a w pole numer portu wpisać numer otrzymany od działu Help Desk. Poniżej zaprezentowano przykładową konfigurację.

Uwaga!

Ważne jest, aby konfiguracja drukarek zdalnych odbywała się poprzez fizyczne uruchomienie programu z tego komputera, na którym docelowo ma być ona używana, jako drukarka zdalna!