WAPRO Kaper - Windows, Wydruki

Jeśli podczas próby zapisania deklaracji pojawia się komunikat: "Niepoprawnie zdefiniowany obiekt Parametr. Podano niespójne lub niepełne informacje".

KW03-001-01

Komunikat ten może świadczyć o tym, iż danych firmy w nazwie pełnej jest otwarty cudzysłów a nie jest domknięty. Należy to sprawdzić w "Danych firmy"

KW03-001-02

Proszę dopisać cudzysłów lub go całkowicie usunąć.