Category FAQ
WAPRO Mobile, Android

Parametryzacja aplikacji

W tym miejscu określamy wartości parametrów pracy użytkowników systemu mobilnego. Możemy to zrobić centralnie na cały system, na firmę lub na pracownika. Program sprawdza, jaką wartość ma parametr zdefiniowany na pracownika, jeśli nie ma takiej wartości szuka wartość zdefiniowaną na firmę, a jeśli nie ma parametru na firmę, korzysta z wartości zdefiniowanej na cały system.

MB01-004-1
MB01-004-2
MB01-004-3
MB01-004-4
MB01-004-5
MB01-004-6
MB01-004-7
MB01-004-8