WAPRO Kaper - Windows, Samochody

Jeśli pomimo prawidłowego wypełnienia "Jazd", podczas rozliczenia kosztów samochodu nie pokazują się wartości:

KW06-002-01

należy sprawdzić czy zostały uzupełnione stawki za kilometr.
Proszę wybrać opcję "Stawki za kilometr". Pojawi się kartotek stawek, jeśli jest ona pusta należy uzupełnić, poprzez opcję "Dodaj".

KW06-002-02

Jeśli stawki są uzupełnione, a nadal wartości jazd, są puste. Proszę sprawdzić datę w kartotece "Stawki za kilometr".