Rozwiązania problemów

Proszę wykonać kompilację całości systemu.
Aby wykonać kompilację całości systemu, do programu WAPRO Gang proszę zalogować się na użytkownika z uprawnieniami administratora programu WAPRO Gang.

Następnie na zakładce „Konfiguracja” zaznaczamy opcję „Administrator”.

Przechodzimy na zakładkę „Administrator” i wybieramy „Narzędzia” -> „Kompilacja całości systemu

1_kompilacja

Po zakończonej kompilacji, proszę upewnić się, że nie ma żadnych błędów kompilacji.
Jeżeli pojawiają się, należy je wyeliminować.
Następnie uruchomiamy ponownie program i weryfikujemy występowanie wcześniej występującego problemu.