WAPRO Mag, Ogólne

Konwersja danych z programu WF-Mag dla Dos do programu magazynowego WAPRO Mag.

Przed przystąpieniem do konwersji należy założyć nową bazę danych w programie Jak przenieść program WAPRO Mag. Bazę zakładamy administratorem baz danych z menu Windows – Programy – WAPRO- WAPRO Mag – Administrator baz danych.
Po założeniu bazy nie uruchamiamy aplikacji. Program podczas konwersji założy nową firmę na podstawie danych z WF-Maga dla Dos. W przypadku wejścia do programu przed uruchomieniem konwertera, konwerter będzie w bazie zakładał kolejne firmy.
Przygotowanie danych w programie WF-Mag dla Dos, czyli :
a) przeindeksowanie bazy danych
b) wykonanie funkcji naprawczych, jeśli baza nie zawiera błędów to możemy przystąpić do wykonania konwersji danych.
Zalecane jest aby konwersja wykonywana była z kopii folderu. Do konwersji z WF-Maga dla DOS nie wymagana jest pełna aktywacja aplikacji. Ważne jest zaktualizowanie wersji programu dosowego do najwyższej.
Konwersje wykonujemy na systemie 32-bitowym.

Dane konwertujemy wg kroków poniżej:
1. Uruchamiamy konwerter bazy danych, wskazujemy serwer bazy danych i bazę danych do której chcemy przenieść dane z WF-Maga dla Dos (bazę danych wskazujemy nowo założoną)

MW01-21-1

2. W kolejnym kroku wskazujemy folder roboczy WF-Mag dla Dos (zazwyczaj jest to folder o nazwie WFM4), przechodzimy ”Dalej”

MW01-21_2

3. W kolejnym oknie ustalamy jakie informacje chcemy przenieść z WF-Maga dla Dos, standardowo przenoszone są dane dotyczące:
-kartotek kontrahentów
-kartotek asortymentowych
-stanu magazynowego;
jeśli chcemy przenieść dodatkowo informacje dotyczące rozrachunków nierozliczonych (1), cen indywidualnych (2), kodów dodatkowych artykułów (3), kont księgowych (4) – zaznaczamy interesujące nas pola.
W przypadku konwersji WF-Maga dla DOS do struktur WAPRO Fakir należy pod przyciskiem „Firmy” wskazać firmę do której konwertować mamy dane. Zalecane jest wykonanie kopii bazy danych programu WAPRO Fakir.

MW01-21_3