Category FAQ
WAPRO Fakir, Definicje

Opis przedstawia źródła i sposoby rozwiązania problemu polegającego na pojawianiu się błędu "Line ... incorrect syntax near

Przyczyną opisywanego tu komunikatu jest błąd w definicji raportu użytkownika. Raporty tego typu definiuje się w opcji "Definicje -> Raporty -> Raporty użytkownika".
Możliwe błędy w definicji, to np:

 • Zbyt mała ilość znaków arytmetycznych, np.:
  SDT('012')
  SCT('072')
  W tym przypadku brakuje znaku "minus", między funkcjami.
 • Zbyt duża ilość znaków arytmetycznych, np.:
  SDT('012')-
  SCT('072')-
  W tym przypadku znak "minus" na końcu wyrażenia jest niepotrzebny.
 • Niepoprawnie wpisane wartości, np. tekst - wartości nieliczbowe, błędnie wprowadzone funkcje, itp.

Wprowadzaną definicję raportu można sprawdzić na dwa sposoby:

 • Dla całości raportu (1.) - program sprawdza poprawność wszystkich gałęzi zestawienia i wyświetla okienko z raportem, na którym można znaleźć błędne wpisy.
 • Dla aktualnie edytowanej gałęzi (2.) - program sprawdza poprawność definicji aktualnie wprowadzanej/poprawianej definicji.
FW07-030-01