Category FAQ
WAPRO Fakir, Importy z innych programów

Opis przedstawia sposób konfiguracji schematu księgowania dla dokumentów kompensaty importowanych za pomocą modułu Magik 2, z WF-Maga dla Windows.

Proponowane rozwiązanie:
Konta (dla danej instalacji mogą być inne, zależnie od przyjętego planu kont):
201 - konto rozrachunków z odbiorcami
202 - konto rozrachunków z dostawcami
x - analityka kontrahenta
Typ dekretu: Dekret dla pozycji dokumentu
Typ kwoty: Wartości pozycji

Uwaga!
Każde konto należy wprowadzać osobno. W efekcie definicja dekretacji dokumentu kompensaty powinna składać się z czterech wierszy.

Konto DtKonto CtWarunki
202-x-(Strona rozrachunku powiązanego = Ma), (Strona rozrachunku = Wn)
-201-x(Strona rozrachunku powiązanego = Wn), (Strona rozrachunku = Ma)
201-x-(Strona rozrachunku powiązanego = Wn), (Strona rozrachunku = Wn)
-202-x(Strona rozrachunku powiązanego = Ma), (Strona rozrachunku = Ma)

Tak skonfigurowany schemat powinien obsłużyć kompensaty "Należność - Zobowiązanie", oraz "Należność/Zobowiązanie - Korekta"