Category FAQ
WAPRO Fakir, Ewidencja VAT

Opis przedstawia sposób rejestracji w rejestrze VAT zdarzenia gospodarczego typu "zakup", w którym podatnikiem jest nabywca (kupujący). Opis dotyczy wyłącznie kwestii związanych z rejestrem podatku od towarów i usług - nie omawia dekretacji na kontach.

Prawidłowy zapis VAT zakupu, w którym podatnikiem jest nabywca, powinien trafić do rejestru VAT zakupu (1.) i otrzymać grupę podatkową (2.):

  • "Dost. tow. gdy podat. jest nabywca (poz)" ("Dostawa towarów (pozostałych), dla której podatnikiem jest nabywca") - na deklaracji VAT-7 zapisy umieszczane są w polach 41. i 42., oraz 51. i 52.
  • "Dost. tow. gdy podat. jest nabywca (ŚT)" ("Dostawa towarów (środki trwałe), dla której podatnikiem jest nabywca") - na deklaracji VAT-7 zapisy umieszczane są w polach 41. i 42., oraz 49. i 50.

Kwestia odliczenia podatku naliczonego zależy od konkretnego przypadku, podobnie jak dekretacja na kontach.

FW06-071-01