WAPRO Fakir
WAPRO Fakir, Inne

Niniejsza porada, to krótki, ogólny opis podstawowych czynności, jakie należy podjąć po rozpoczęciu pracy z programem.

Po prawidłowym zainstalowaniu i rozpoczęciu pracy programu należy:

  1. Utworzyć firmę i rok obrotowy, korzystając z kreatora, dostępnego podczas pierwszego uruchomienia programu na danej bazie danych.
  2. Ustawić Parametry pracy firmy, ze szczególnym uwzględnieniem opcji pokazywanych w kolorze czerwonym, np. dotyczące sposobu numerowania dokumentów. Dokonuje się tego jako kolejny krok punktu 1. lub za pomocą opcji "Administracja -> Parametry pracy firmy".
  3. Zdefiniować/zmodyfikować plan kont (opcja "Definicje -> Plan kont").
  4. Zdefiniować/zmodyfikować dzienniki (opcja "Definicje -> Słowniki predefiniowane -> Dzienniki").
  5. Zdefiniować/zmodyfikować typy dokumentów (opcja "Definicje -> Słowniki predefiniowane -> Dokumenty").
  6. Przypisać typy dokumentów do dzienników (w oknie z punktu 4 lub 5).
  7. W przypadku, gdy z programu będzie korzystać więcej niż jedna osoba, należy zdefiniować użytkowników (opcja "Administracja -> Grupy i użytkownicy").

Wykonanie powyższych czynności jest niezbędne do dalszej prawidłowej pracy programu.