WAPRO Fakir, Inne

Opis przedstawia, sposób w jaki można wyłączyć tzw. „wstążkę” - nowy wygląd menu, domyślny w aplikacjach ASSECO WAPRO, począwszy od wersji 7.80.0.

W celu wyłączenia „wstążki” i przywrócenia klasycznego wyglądu menu, należy:

  1. Wejść w konfigurację użytkownika:
FW12-106-01

 

2. Wskazać gałąź „Konfiguracja wyświetlania”, a następnie opcję „Wygląd menu aplikacji”.

3. W kolumnie „Użyta wartość”, należy kliknąć dwukrotnie na napisie „wstążka” i z rozwijanej listy wybrać „pasek ikon”.

4. Zmianę parametrów zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj”.

5. Po naniesieniu zmian należy zamknąć okno i uruchomić ponownie program.

 

FW12-106-02