Category FAQ
WAPRO Gang, Urlopy

Naliczaniem świadczenia urlopowego steruje parametr, który znajdziemy w KONFIGURACJA -> USTAWIENIA I PARAMETRY FIRMY -> zakładka OGÓLNE -> FIRMA POSIADA FUNDUSZ SOCJALNY:

GW05-002

Aby wyłączyć naliczanie świadczenia urlopowego, należy parametrowi przypisać wartość TAK.