WAPRO Fakir, Zestawiania z księgi głównej

Opis przedstawia sposób wydruku raportu kasowego lub bankowego na podstawie zapisów na danym koncie.

W celu wydruku raportu kasowego (lub bankowego), należy wybrać w programie opcję:

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Księga główna -> Przeglądanie -> Raport z konta” (1.).
FW04-012-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Księga główna -> Raport z konta” (1.).

FW04-012-01w

W nowo otwartym oknie należy wpisać numer konta (2.), z którego będzie wykonywany wydruk raportu kasowego lub bankowego (konto może być wybrane z planu kont (3.)), oraz zakres dat, którego miałby dotyczyć wydruk (4.). Dodatkowo można wskazać, która z dat dokumentu, a tym samym dekretów, będzie brana pod uwagę przy uwzględnianiu ich w zakresie ustawionym powyżej (5.). Po wykonaniu powyższych ustawień okno zatwierdzamy przyciskiem „Wykonaj” (6.).
W efekcie powyższych czynności pojawi się okno z lista zapisów na wskazanym koncie w przyjętym zakresie czasu. Tutaj należy wybrać przycisk „Drukuj” (7.) i wskazać interesujący wydruk - raportu kasowego, lub raportu bankowego (8.):

FW04-012-02