Category FAQ
WAPRO Fakir, Definicje

Niniejszy wpis przedstawia sposób uzyskania zbiorczego zestawienia z definicją źródeł danych raportów użytkownika (dostępnych między innymi pod opcją „Definicje -> Raporty -> Raporty użytkownika”), takich jak „Bilans Aktywa”, „Bilans pasywa”, „Rachunek zysków i strat”.

W celu uzyskania zestawienia źródeł danych dla danego raportu użytkownika, należy:

  1. Wejść w okno z listą raportów:
    • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Definicje -> Raporty -> Raporty użytkownika”.
FW07-103-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Definicje -> Raporty użytkownika”.

FW07-103-01w

 

2. Wskazać raport, dla którego chce się uzyskać listę definicji.

3. Kliknąć na przycisku „Definicja".

 

FW07-103-02

4. W oknie definiowania raportu kliknąć na przycisku „Drukuj”.

FW07-103-03

5. Kolejne okno pozwala na zapisanie definicji do pliku PDF, jej wysłanie e-mailem, wydruk, lub jej podgląd na ekranie komputera.

FW07-103-04