Category FAQ
WAPRO Fakir, Zestawiania z księgi głównej

Opis przedstawia sposób uzyskania wydruku zestawienia obrotów i sald kont z rozbiciem na poszczególne miesiące (okresy) obrotowe.

W celu wydruku obrotówki z konta należy użyć opcji "Księga główna -> Przeglądanie -> Wg kont". W nowo otworzonym oknie trzeba podświetlić konto, dla którego będzie drukowane zestawienie (1.), a następnie kliknąć na ikonę zmiany widoku (2.), lub wcisnąć kombinację klawiszy CTRL+W. Widok w oknie ulegnie zmianie na zestawienie obrotów i sald podświetlonego konta. Tak uzyskane dane można wydrukować klikając na przycisku "Drukuj" (3.) i wybierając wydruk "Zestawienie obrotów i sald dla konta".

FW04-028-01