Category FAQ
WAPRO Fakir, Definicje

Niniejszy opis przedstawia sposób utworzenia nowego roku obrotowego.

W celu utworzenia nowego roku obrotowego należy:
1. Wejść w opcję:

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Definicje -> Lata obrotowe”.
FW07-025-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Administrator -> Lata obrotowe”.

FW07-025-01w

2. W nowo otwartym oknie kliknąć na przycisk „Dodaj”.

FW07-025-02

3. Podczas definiowania roku obrotowego sugerowanym postępowaniem jest po prostu zatwierdzeniem utworzenia nowego roku za pomocą przycisku „Zapisz”, bez zmiany jakiejkolwiek wartości.

FW07-025-03

Rok obrotowy został założony.