Category FAQ
WAPRO Fakir, Funkcje kontrolne

Opis przedstawia sposób rozwiązania problemu polegającego na istnieniu w kartotekach (kontrahentów, pracowników lub urzędów) powtarzających się zapisów dotyczących tego samego kontrahenta/pracownika/urzędu. Opis nie dotyczy przyczyn takiego stanu rzeczy, a jedynie sposobu rozwiązania już zaistniałego problemu!

Program WAPRO Fakir posiada specjalny moduł kojarzenia zapisów, który pozwala na "przepięcie" wszystkich (w tym dokumentów) danych dotyczących powielonych wpisów w kartotekach kontrahentów, pracowników lub urzędów do jednej pozycji odpowiedniej kartoteki.
Moduł kojarzenia zapisów uruchamia się poprzez wybór opcji "Administracja -> Kojarzenie zapisów".
W wyniku jej wybrania otworzy się nowe okno, w którym można wskazać kartotekę, gdzie będzie przeprowadzana operacja kojarzenia. Poprzez kliknięcie na przycisku "Dalej" przechodzi się do następnego ona, w którym należy wybrać kontrahenta bazowego (1.), a więc tego, który pozostanie w bazie. Wybór zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w polu 2. Tutaj należy również wybrać kontrahentów, którzy zostaną usunięci (a ich dokumenty przepięte do kontrahenta bazowego). Dokonuje się tego poprzez kliknięcie na przycisk "Dodaj" (3.) i wybór "kontrahenta równoważnego", co zostanie potwierdzone w polu powyżej (4.). Operację wyboru kontrahenta równoważnego można wykonywać wielokrotnie. Ewentualną pomyłkę w wyborze można poprawić za pomocą przycisku "Usuń", który usuwa podświetlony zapis z list kontrahentów równoważnych. Po dokonaniu wyboru kontrahenta bazowego i równoważnych, operację połączenia uruchamia się poprzez kliknięcie na przycisku "Połącz" (5.).

FW11-015-01

Uwaga!
Operacja scalania zapisów dotyczy danych wszystkich programów pracujących w danej firmie w ramach tej samej bazy danych. Oznacza to, iż jeśli dana firma jest wprowadzona w WAPRO Magu i WAPRO Fakirze w tej samej bazie danych i współdzieli kartotekę kontrahentów, to scalenie kontrahentów w WAPRO Fakirze wywoła skutki w obu programach!