Category FAQ
WAPRO Fakir, Rozrachunki

Opis przedstawia kroki niezbędne do automatycznego tworzenia przez program dokumentu zrealizowanych różnic kursowych powstających przy rozliczaniu rozrachunków walutowych.

W celu uruchomienia funkcjonalności związanej z automatycznym rozliczaniem (rejestrowaniem) zrealizowanych różnic kursowych należy:
1. Wejść w opcję:

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Administracje -> Parametry pracy firmy”.
FW03-035-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Administrator -> Konfiguracja firmy”.

FW03-035-01w

Uwaga!
Otworzone okienko, musi być jedynym w programie.
2. Wybrać grupę „Różnice kursowe”.
3. Przestawić opcję „Dokument różnic kursowych” na wartość „przy rozliczaniu rozrachunku”. W celu jej zmian, należy kliknąć dwukrotnie w wartość w kolumnie „Użyta wartość” i z listy wybrać stosowną pozycję.
4. Ustawić domyślny typ dokumentu i dziennik, do którego będą trafiać dokumenty różnic kursowych. Jeśli w momencie rejestracji dokumentu ma być możliwa zmiana wartości domyślnych, opcja „Tworzenie nagłówka dokumentu różnic kursowych” mus być ustawiona na „ręcznie”.
5. Wskazać konta przychodów i kosztów wynikających z powstałych różnic kursowych. Przy podziale różnic na dodatnie i ujemne należy dwukrotnie wpisać stosowne wartości (numery kont) w odpowiednich polach.
6. Zatwierdzić ewentualne zmiany klikając na klawisz „Zastosuj”
7. Zamknąć okno „Parametry pracy firmy”.

FW03-035-02