Category FAQ
WAPRO Fakir, Dokumenty

Opis przedstawia sposób rejestracji zakupu paliwa na potrzeby tzw. podatku ekologicznego, oraz sposób wydruku zestawienia z tegoż.

Rejestracja zakupu paliwa

Rejestracji paliwa jest możliwa dla typów dokumentów opartych o wzorzec "Faktura zakupu" i "Faktura RR". Dokonuje się jej w oknie dodawania/edycji dowodu księgowego. W tym celu należy:
1. Kliknąć na ikonie rejestracji zakupu paliwa.

FW01-073-01

2. Użyć przycisku "Dodaj".
3. Wybrać z listy rodzaj i wpisać ilość zakupionego paliwa.
4. Zapisać pozycję.

Uwaga!
Czynności z punktów 2. - 4. można powtarzać wielokrotnie.
5. Po zarejestrowaniu całego zakupu paliwa (dla danego dokumentu), okno "Rejestracja paliwa" należy zamknąć i kontynuować rejestrację dowodu księgowego.

FW01-073-02

6. Jeśli lista jest pusta, lub brak na niej odpowiedniego rodzaju paliwa, należy dodać go do słownika. Dokonuje się tego w oknie dodawania pozycji zakupu paliwa (punkt 3.) klikając myszką na stosownej ikonie.
7. Następnie w oknie ze słownikiem paliw należy dodać nowy rodzaj paliwa i zapisać zmiany.

FW01-073-03

Wydruk zestawienia zakupu paliwa

Wydruku zestawienia paliw dokonuje się w oknie dostępnym pod opcją "Dokumenty -> Wprowadzanie", oraz "Dokumenty -> Przeglądanie" lub za pomocą opcji "Dokumenty -> Zestawienia". Tutaj, po ewentualnym wyfiltrowaniu dokumentów, z listy wydruków należy wybrać "Zestawienie paliw".