WAPRO JPK

Przygotowanie programu WAPRO Fakir do pracy z WAPRO JPK

Zanim utworzysz pierwszy plik JPK w aplikacji WAPRO JPK, najpierw musisz przygotować program WAPRO Fakir.
W tym celu:

A. Nadanie uprawnień użytkownikom WAPRO Fakir.

1. Uruchom program WAPRO Fakir i zaloguj się w nim jako użytkownik, który posiada uprawnienia administratora.
2. Po zalogowaniu się w programie przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk GRUPY I UŻYTKOWNICY.
3. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk DEFINICJE:

JP01-002-01

4. W kolejnym oknie przechodzimy na zakładkę UŻYTKOWNICY (1), wybiramy konkretnego użytkownika (2), klikamy przycisk POPRAW (3):

JP01-002-02

5. W kolejnym oknie wciskamy przycisk UPRAWNIENIA:

JP01-002-03

6. W kolejnym oknie należy ustawić wartość parametru „Dostęp do danych programu z WAPRO JPK” na „Tak”:

JP01-002-04

7. Kliknij przycisk ZASTOSUJ.

B. Ustawienie daty obowiązku wysyłania JPK.

1. Przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk KONFIGURACJA FIRMY.
2. W wyświetlonym oknie zaznacz grupę „Jednolity plik kontroli”, a następnie z prawej strony wpisz datę
obowiązku wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT:

JP01-002-05

C. Wprowadzenie grupowania kont.

1. Przejdź na zakładkę DEFINICJE i kliknij przycisk PLAN KONT.
2. Wciśnij przycisk POKAŻ ZESPOŁY I KATEGORIE KONT:

JP01-002-06

3. Ustaw się na grupie „0”:

JP01-002-07

4. Kliknij przycisk POPRAW.
5. W wyświetlonym oknie kliknij na symbol „teczki” i wybierz stosowną nazwę grupy:

JP01-002-08

6. Kliknij ZAPISZ.
7. Ustaw się na kategorii „01”:

JP01-002-09

8. Kliknij przycisk POPRAW.
9. W wyświetlonym oknie kliknij na symbol „teczki” i wybierz stosowną nazwę kategorii.
10. Po zapisaniu grupa „0” i kategoria „01” powinna wyglądać tak:

JP01-002-10

11. Czynności z punktu 3-9 przeprowadź na każdej grupie i każdej kategorii.

D. Powiązanie numeru rachunku bankowego firmy z numerem konta księgowego.

1. Przejdź na zakładkę KARTOTEKI i wciśnij przycisk RACHUNKI BANKOWE:

JP01-002-11

2. W wyświetlonym oknie ustaw się na numerze rachunku bankowego i kliknij przycisk KONTA KSIĘGOWE.
3. W kolumnie po lewej wskaż rok, nad którym chcesz pracować:

JP01-002-12

4. Kliknąć przycisk Dodaj. Z wyświetlonego planu kont wybrać konto, na którym księgowane się operacje dotyczące wybranego wcześniej rachunku bankowego.
5. W rezultacie numer rachunku bankowego i numer konta księgowego zostały sparowane:

JP01-002-13