Category FAQ
WAPRO JPK

Pobranie i instalacja programu WAPRO JPK

Aplikację WAPRO JPK możesz pobrać i zainstalować dokładnie w taki sam sposób jak robisz to w przypadku innych programów Asseco WAPRO, np. WAPRO Kaper czy WAPRO Fakir:
1. Kliknij w link: https://storage.wapro.pl/storage/InstalatorWAPRO/InstalatorWAPRO.exe
2. Jeśli przeglądarka internetowa Cię o to zapyta, zapisz na dysku plik a następnie kliknij go dwa razy w celu rozpoczęcia instalacji:

1

3. Zaznacz na liście program, który chcesz pobrać. W tym przypadku będzie to WAPRO JPK:

2

4. Kliknij przycisk DALEJ.
5. W kolejnym oknie kliknij przycisk POBIERZ:

3

6. Pojawi się okno kreatora instalacji WAPRO JPK. Aby rozpocząć instalację kliknij przycisk DALEJ:

JP01-003-04

7. W kolejnych krokach kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji, który jest intuicyjny i zbieżny z procesem, który znasz z pozostałych programów Asseco WAPRO.

Po zakończeniu instalacji WAPRO JPK możesz uruchomić go po raz pierwszy i dokonać stosownej konfiguracji.