Licencjonowanie Microsoft, SQL

Aby móc uruchamiać oprogramowanie SQL Server 2008 R2 Standard w modelu licencjonowania na procesor w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego, każdy procesor wirtualny musi być licencjonowany niezależenie. Jeżeli nie będą licencjonowane wszystkie procesory fizyczne znaczenie ma liczba procesorów wirtualnych obsługujących każde wirtualne środowisko systemu operacyjnego (dzielna) oraz liczbę rdzeni na jeden procesor fizyczny (dzielnik). Ilość potrzebnych licencji procesorowych to iloraz tych dwóch liczb.