Category FAQ
WAPRO Fakir
WAPRO Fakir, Inne

Niniejszy wpis wyjaśnia kwestię naliczania amortyzacji środków trwałych w porgramie WF-FaKir dla Windows.

Program WF-FaKir nie posiada możliwości automatycznego naliczania amortyzacji. Mimo to posiada kartotekę środków trwałych. W związku z tym, amortyzację można naliczyć ręcznie, lub użyć do tego celu dedykowanego programu WF-bEST, z którego istnieje możliwość importowania stosownych księgowań.