Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Księga

Opis księgowania odwrotnego obciążenia VAT

Aby zaksięgować dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem VAT, należy w opcji "Typ VAT", wybrać Dost. tow. C.14 albo Dost. tow. C15

KW01-002-01

Proszę pamiętać o wybraniu stawki podstawowej VAT czyli 23%.
W przypadku sprzedaży towarów z odwrotnym obciążeniem VAT, w opcji "Typ VAT" ustawiamy Sprzedaż krajowa lecz w stawce VAT należy wybrać stawkę OO

KW01-002-02