Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Dokumenty

noty korygujące

Notę korygującą dodajemy z poziomu konkretnego dokumentu. Należy wejść w edycję dokumentu, do którego chcemy dodać notę korygującą i kliknąć ikonę, która znajduje się w prawym górnym rogu każdego dokumentu.

KW07-001-01

Następnie w nowym oknie należy kliknąć opcję dodaj i wypełnić dane dotyczące noty. Należy pamiętać o tym, aby nota została zapisana do systemu należy wybrać opcję ZAPISZ opuszczając dokument.

Wszystkie noty można przeglądać, wybierając pierwszą opcję w menu górnym (nazwa firmy) i klikając na Noty korygujące. Z listy not można od razu przejść do zapisu korygowanego klikając na nocie prawy przycisk myszy i wybierając opcję POKAŻ.

KW07-001-02

Noty korygujące nie występują w wariancie START.