Category FAQ
WAPRO Mag, Ogólne

Instrukcja instalacji SQL Serwer 2008 R2.

Jeśli instalujemy nowy SQL na nowym komputerze zaznaczamy instalację SQL jako nowa instancja

MW01-020-01

Akceptujemy licencję, nie ma potrzeby zaznaczać wysyłania błędów do Microsoftu.

MW01-020-02

Ustawiamy opcję instalowania nowej instancji – domyślnie może się nazywać SQL Express, opcjonalnie ustawiamy opcje domyślnej instancji, czyli opcja „Default instance”

MW01-020-03

W oknie „Server Configuration” ustawiamy logowanie usługi na zarządzanie nt\System

MW01-020-04

Sprawdzamy ustawienia Collation, musi być koniecznie ustawione na Polish_CI_AS

MW01-020-05

Ustawiamy tryb logowania do SQL Serwera na Mixed Mode , ustawiamy hasło – będzie to hasło dla użytkownika „sa” , oraz przyciskiem „add current user” dodajemy użytkownika – siebie jako administratora SQL przy logowaniu autentykacja Windows. Użytkownik ma uprawnienia „sysadmin”

MW01-020-06

W kolejnym kroku instaluje się SQL.

Linki do instalacji:
SQL2008r2 Express