Category FAQ
WAPRO Mag, Ogólne

Instrukcja instalacji SQL Server 2012

Instalator serwera SQL 2012 można pobrać z strony:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062

odpowiednio:

SQLEXPR_x86_ENU.exe (116.7 MB) dla systemu 32 bitowego
SQLEXPR_x64_ENU.exe (132.3 MB) dla systemu 64 bitowego

Instalacja SQL Server 2012

Jeśli instalujemy nowy SQL na nowym komputerze zaznaczamy instalowanie nowej instancji

MW01-026-1

Powinno pojawić się okno informujące nas o zainicjowaniu instalacji

MW01-026-2

Akceptujemy licencję, nie ma potrzeby zaznaczać wysyłania błędów do Microsoftu.

MW01-026-3

W oknie „Feature Selection” wybieramy składniki wymagane do instalacji serwera , klikamy „Next”

MW01-026-4

Ustawiamy opcję instalowania nowej instancji – domyślnie nazywa się SQLExpress proponuję zmienić nazwę na SQLEXPRESS2012, opcjonalnie ustawiamy opcje domyślnej instancji, czyli opcja „Default instance”

MW01-026-5

W oknie „Server Configuration” dla usługi „Server Database Engine” klikamy <>

MW01-026-6

W nazwę obiektu do wybrania wpisujemy „system” a następnie klikamy ok

MW01-026-7

Sprawdzamy ustawienia Collation, musi być koniecznie ustawione na Polish_CI_AS

MW01-026-8

Ustawiamy tryb logowania do SQL Servera na Mixed Mode , ustawiamy hasło które musi składać się z alfanumerycznych znaków (litery i przynajmniej jedną cyfrę oraz jedną wielką i jedną małą literę) przykładowo: Wapro3000– będzie to hasło do użytkownika „sa”, oraz przyciskiem „Add Current User” dodajemy użytkownika – siebie, jako administratora SQL.

MW01-026-9

W kolejnym kroku instaluje się SQL.

Linki do instalacji:
SQL2012 Express