Category FAQ
Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek

Rachunek bankowy firmy oraz Mikrorachunek wprowadzamy na zakładce „Kartoteki”, po wybraniu „Dane firmy”, a następnie „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy”:

2a_rachunek_firmy

W celu dodania rachunku bankowego klikamy „Dodaj”. Następnie jeśli chcemy dodać Mikrorachunek, to w nowo otwartym oknie zaznaczamy opcję „Mikrorachunek”, a następnie możemy kliknąć „Generuj mikrorachunek” w celu wygenerowania Mikrorachunku.

2b_rachunek_firmy

Jeśli chcemy dodać rachunek bankowy firmy, oczywiście nie zaznaczamy opcji „Mikrorachunek” i uzupełniamy formatkę „Rachunki firmy” pamiętając, aby rachunek bankowy wpisać zgodnie ze standardem NRB, czyli w polu „LK” wprowadzamy 2. pierwsze cyfry rachunku bankowego, a w pole „Numer rachunku” wprowadzamy pozostałe 24 cyfry rachunku bankowego:

2c_rachunek_firmy