Category FAQ
Deklaracje

W celu wypełnienia na deklaracji VAT-7 pola:

- Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych,
- Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć,
- Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art 14 ust.5,
- Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
- Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu wykazanego w poz.24,
- Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru,
- Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia,
- Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących przysługująca do zwrotu,
- Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących o którym mowa w art. 111 ust. 6,

należy przejść na zakładkę "Kartoteki", po czym wybieramy „Ewidencje deklaracji”. Następnie klikamy przycisk „Dodaj” i uzupełniamy wyświetloną formatkę. Kluczowe jest pole „Typ ewidencji” umożliwiające wybranie właściwego pola na deklaracji VAT-7. Następnie zmiany zapisujemy i tworzymy deklarację VAT-7.