Category FAQ
Deklaracje

W celu wypełnienia na deklaracji VAT-7 pola:

  • Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych,
  • Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć,
  • Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art 14 ust.5,
  • Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
  • Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu wykazanego w poz.24,
  • Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru,
  • Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia,
  • Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących przysługująca do zwrotu,
  • Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących o którym mowa w art. 111 ust. 6,

należy przejść na zakładkę Kartoteki, po czym wybieramy Ewidencje deklaracji. Następnie klikamy przycisk Dodaj i uzupełniamy wyświetloną formatkę. Kluczowe jest pole Typ ewidencji umożliwiające wybranie właściwego pola na deklaracji VAT-7.

Następnie zmiany zapisujemy i tworzymy deklarację VAT-7.

Powrót do FAQ