Category FAQ
WAPRO Gang, Sytuacje szczególne

W celu naliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy przed naliczeniem listy płac uzupełnić kartotekę pracownika Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Kartoteka znajduje się w grupie Dane powiększające wynagrodzenie – dojście z Kartoteki osobowej przez prawy przycisk myszy na osobie lub przycisk Inne dane – zobacz zrzut 1.

Zrzut 1: Kartoteka pracownika Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – ścieżka dojścia przez Inne dane:

GW13-003-01

W kartotece Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wprowadzamy zapis z danymi do wyliczenia ekwiwalentu – zobacz zrzut 2.

Zrzut 2: Kartoteka pracownika Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:

GW13-003-02

Okres rozliczeniowy to miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.
Ilość dni do ekwiwalentu to liczba dni w przeliczeniu na dni rozliczeniowe, czyli po 8 godzin.
Ilość godzin do ekwiwalentu to liczba godzin, za które przysługuje ekwiwalent.
Wymiar godz. do ekwiwalentu – dzienny to norma dobowa pracownika – liczba godzin, jakie osoba byłaby zobowiązana dziennie przepracować, gdyby pracowała na pełny etat.

Prawidłowo wypełniona kartoteka pozwala naliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na liście podstawowej pracownika.