WAPRO Fakir, Ewidencja VAT

Opis przedstawia wyjaśnienie i rozwiązanie problemu polegającego na fakcie nieuwzględniania zapisów VAT dotyczących dostaw wewnątrzwspólnotowych (WDT) w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE.

Przyczyną opisanej tutaj sytuacji jest zwykle fakt nieoznaczenia zapisu VAT dotyczącego WDT, jako dostawa potwierdzona. Jeśli rzeczywisty stan rzeczy uzasadnia uznanie dostawy za potwierdzoną, wówczas zapisy VAT jej dotyczące powinny mieć zaznaczoną ("zaptaszkowaną" opcję "Potwierdzenie dostawy"):

FW06-018-01

owyższą opcję można ustawić już na etapie wprowadzania dokumentu - pod przyciskiem "VAT", podczas edycji danego zapisu do rejestru VAT (jeśli jest to zgodne ze stanem faktycznym) lub poprzez modyfikacji zapisu w oknie przeglądania rejestru "Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów". W oknie przeglądania rejestru VAT "Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów" istnieje możliwość grupowego ustawienia znacznika potwierdzenia dostawy, poprzez:
1. Zaznaczenie dokumentów, na których miałby być zmieniony znacznik.
2. Kliknięcie na przycisk "Popraw".
3. Potwierdzenie operacji grupowej.
4. Zaznaczenie opcji "Aktualizuj znacznik potwierdzenia dostawy"
5. Ustawienie oczekiwanego stanu powyższej opcji na dokumentach.
5. Kliknięcie na przycisku "Zapisz" w celu zastosowania zmian na zaznaczonych zapisach VAT.

FW06-018-02