Category FAQ
WAPRO Fakir
WAPRO Fakir, Importy z innych programów

W module dekretującym Magik 2, pozwalającym na import dokumentów z WF-maga dla Windows, w warunkach logicznych, mogą być używane różne dane z WF-Maga, takie jak kategorie asortymentowe, symbole magazynów, klasyfikacje kontrahentów, pola dodatkowe itp. Niniejszy opis przedstawia rozwiązanie problemu polegające na tym, iż podczas definiowania schematu dekretującego brak jest dodanych w WF-Magu klasyfikacji asortymentowych, symboli magazynów itp. Problem ten w szczególności dotyczy baz rozłącznych, czyli sytuacji, gdy przesyłanie danych między programami odbywa się za pomocą pliku XML.

W celu udostępnienia w definicjach dekretów wszystkich danych definicyjnych z WF-Maga, należy:
1. Wejść w opcję

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Definicje -> Importy -> Schematy księgowania”.
FW09-078-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Definicje -> Import - definicje -> Import - schematy księgujące”:

FW09-078-01w

2. Wskazać odpowiednie źródło danych i kliknąć na przycisku „Aktualizuj metabazę”.

FW09-078-02

W przypadku, gdy baza jest wspólna dla obu programów (eksport dokumentów z WF-Maga odbywa się bez użycia pliku), proces aktualizacji przebiegnie automatycznie. Dla baz rozłącznych, konieczne jest wyeksportowanie pliku z danymi definicyjnymi firmy z WF-Maga dla Windows.
Dokonuje się tego za pomocą:
4. Wejścia w WF-magu w opcję:

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Inne -> Wymiana danych -> Eksport do programu WF-FaKir”.
FW09-078-03

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Inne -> Eksport do programu WF-FaKir”:

FW09-078-03w

5. Kliknięcia na przycisku „Eksport definicji firmy”.

FW09-078-04

6. Wskazaniu nazwy i miejsca zapisu pliku.
7. Przejściu dalej, aż do jego utworzenia.

FW09-078-05

Tak otrzymany plik, należy wskazać w WF-FaKirze, jeśli po użyciu przycisku „Aktualizuj metabazę” (2.), pojawi się okno wyboru pliku (8.).

FW09-078-06

W każdym przypadku, po aktualizacji pojawia się stosowne okno z jej podsumowaniem.

FW09-078-07