Category FAQ
WAPRO Fakir, Definicje

Niniejszy opis przedstawia jedno z możliwych źródeł komunikatu „Automatyczne nadanie numeru nie powiodło się. Czy ponowić próbę?”.

Jednym z możliwych powodów (więcej można znaleźć w pozostałych wpisach niniejszej bazie wiedzy) powyższego komunikatu jest nieprawidłowo ustawiony parametr „Numer końca puli” w zakładce „Pula numerów kont księgowych kontrahentów” w oknie edycji danych firmy. Chodzi o sytuację, w której wartość powyższego parametru jest niższa niż numer kontrahenta, który usiłuje dodać program. W celu ustawienia prawidłowej wartości parametru, należy:
1. Wejść w opcję:

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Definicje -> Dane firmy”.
FW07-053-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Administrator -> Dane teleadresowe, rachunki bankowe”.

FW07-053-01w

2. Przejść do zakładki „Pula numerów kont księgowych kontrahentów”.
3. Wstawić odpowiednio wysoką wartość w polu „Numer końca puli”. Domyśla wartość występująca w tym polu, to „99 999 999”.
4. Po zapisaniu zmian (przycisk „Zapisz”) próba dodania kontrahenta powinna zakończyć się powodzeniem. Jeśli tak się nie stanie, źródło problemu jest inne.

FW07-053-02