Category FAQ
WAPRO Fakir, Inne

Opis przedstawia możliwe źródła wystąpienia błędu łącza komunikacyjnego. Błąd ten może pojawiać się w dowolnym momencie pracy z programem.

Możliwe źródła problemu zależą od miejsca wystąpienia błędu:

  1. Jeśli komunikat pojawił się podczas pracy na komputerze pełniącym rolę serwera, tj. takim, na którym jest zainstalowany MS SQL Server, z którym łączy się program WF-FaKir, to bardzo prawdopodobnym jest, iż baza danych uległa fizycznemu uszkodzeniu. W tej sytuacji należy skontaktować się z serwisem Asseco WAPRO, w celu usunięcia uszkodzenia.

    Uwaga!
    Dalsza praca na uszkodzonej bazie danych grozi utratą danych!

  2. Jeśli natomiast komunikat pojawia się na stanowisku klienckim, tj. takim, na którym nie ma zainstalowanego serwera SQL (klient łączy się z innym komputerem, gdzie zainstalowany jest serwer SQL), wówczas przyczyny wystąpienia błędu mogą być dwie:
    • Fizyczne uszkodzenie bazy danych, które wymaga interwencji serwisu.
    • Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sieci komputerowej, które powinno zostać zdiagnozowane i usunięte przez administratora tejże.