WAPRO Fakir, Definicje

Opis wyjaśnia źródło problemu polegającego na tym, iż mimo wprowadzenia kontrahenta do kartoteki nie jest on widoczny podczas dekretacji na konkretnym koncie z analityką kartotekową i/lub podczas wyboru kontrahenta w nagłówku dokumentu.

Program WF-FaKir dla Windows nie pracuje bezpośrednio na kartotekach, lecz na tzw. "Słownikach użytkownika", które są widokami kartotek po ich przefiltrowaniu według ustalonych warunków.
Jeśli podczas wyboru kontrahenta podczas dekretacji np. na koncie 201 ("Odbiorcy krajowi"), nie widać go na liście kontrahentów, należy kliknąć na ikonie wyłączającej filtrowanie (1.) - z tytuł okna (2.) zniknie fragment "(ODB-KRAJ - Odbiorcy krajowi)", który jest jednocześnie nazwą słownika podpiętego pod konto 201. Jeśli kontrahent się pojawi, oznacza to, iż nie spełnia warunków filtrowania. Teraz wystarczy poprawić dane kontrahenta (przycisk "Popraw") (3.), tak, aby spełniał powyższe warunki (np. poprzez zaznaczenia, iż jest odbiorcą i ma kod kraju "PL"). Ponowne kliknięcie na ikonie (1.) włącza filtrowanie.

FW07-014-01

W jaki sposób program filtruje dane w słownikach można sprawdzić w opcji "Definicje" (4.), "Słowniki użytkownika" (5.) i w nowo otwartym oknie poprzez podświetlenie danego słownika (np. "ODB-KRAJ") (6.) i kliknięcie na przycisku "Popraw" (7.).

FW07-014-02

W wyniku powyższych operacji otworzy się okno edycji słownika w którym należy kliknąć na przycisku "Filtr" (8.), który wywołuje kolejne, z treścią warunków filtrujących (9.). Kontrahent, który ma być widoczny w tym słowniku musi je spełniać! Okno filtrów zamykamy poprzez kliknięcie na przycisku "Anuluj" (10.), podobnie jak w pozostałych oknach edycyjnych.

FW07-014-03