Category FAQ
WAPRO Fakir, Parametry pracy firmy

Opis dotyczy sytuacji, w której nie ma możliwości zmiany, w "Parametrach pracy firmy", sposobu nadawania numeru ewidencyjnemu wprowadzanym dokumentom.

Zagadnienie dotyczy opcji:

  • "Numer ewidencyjny łamany przez"
  • "Numerowanie w obrębie (dziennik, typ dokumentu)"
  • "Numerowanie w obrębie (rok obrotowy, okres obrotowy)"
FW10-022-01

Powodem opisanego tu zachowania programu jest fakt, iż w danym roku obrotowym wprowadzono już przynajmniej jeden dowód księgowy. W takiej sytuacji program nie pozwala na zmianę ustalonego wcześniej sposobu numeracji dokumentów. Zmianę dokonać można w nowym roku obrotowym, lub po usunięciu wszystkich dowodów księgowych w danym roku.