Category FAQ
WAPRO Fakir, Bilans otwarcia

Opis przedstawia zasady funkcjonowania (poprawiania) bilansu otwarcia.

Bilans otarcia jest wprowadzany przez użytkownika ręcznie tylko w pierwszym roku obrotowym utworzonym w danej firmie. W pozostałych latach obrotowych wynika z wartości przeniesionych z okresu BZ roku poprzedniego. Przeniesienia tego dokonuje się za pomocą opcji dostępnych w module „Księga główna -> Utworzenie BO w następnym roku” („Księga główna -> Zamknięcie roku -> BO w następnym roku”, w przypadku wersji wcześniejszej niż 7.80.0 lub wyłączonej wstążki). Stosowny opis czynności z tym związanych znajduje się w niniejszej bazie wiedzy.
Bilans otwarcia nie może być poprawiany (pierwszy rok obrotowy), lub aktualizowany (kolejne lata obrotowe) jeśli dokonano jego zatwierdzenia za pomocą opcji „Księga główna -> Zatwierdzenie BO”. Operacja zatwierdzenia BO jest nieodwracalna przez użytkownika.