WAPRO Fakir, Definicje

Niniejszy opis wyjaśnia przyczynę braku możliwości dodania konta pierwszego, lub kolejnego poziomu analitycznego.

Zwykle przyczyny braku możliwości dodania kolejnego poziomu analityki są następujące:

1. Na koncie syntetycznym lub analitycznym, do którego próbuje się dodać konto na kolejnym, niższym poziomie analityki, istnieją w danym roku obrotowym zapisy księgowe. Mogą one pochodzić z zarejestrowanych w tymże roku dowodów księgowych i/lub z BO. Generalną zasadą działania programu jest to, iż zapisy odbywają się na najniższym poziomie analitycznym danej "gałęzi" konta księgowego, więc np. dodanie konta "01" na niższym poziomie analitycznym do konta "401-001", tak aby powstało konto "401-001-01", przy istniejącym zapisie na analityce "001", złamałoby tą zasadę i jest niemożliwe. Ograniczenie to dotyczy konkretnego konta, tzn. w przypadku braku zapisów na "401-002", istnieje możliwość dodania konta analitycznego niższego poziomu (np. "01"), bez względu na stan konta "401-001" itp.

2. Konto analityczne tego samego lub wyższego poziomu, do którego próbuje się dodać kolejne konto, jest typu kartotekowego (na planie kont jest ono widoczne jako ikona "zapisanej kartki papieru"). Konto tego typu występuje zawsze jako jedyne na danym poziomie analitycznym i nie ma możliwości dodania do niego analityk niższego poziomu, bez względu, czy w danym roku obrotowym występują czy też nie występują na nim zapisy księgowe.