Category FAQ
WAPRO Fakir, Ewidencja VAT

Opis przedstawia kroki prowadzące do uwzględnienia przez zapisy w rejestrze VAT, a tym samym deklarację VAT-UE, zmian dokonanych w kartotece kontrahentów (symbol kraju, NIP).

Zmiana danych kontrahenta, a w szczególności jego numeru NIP, oraz symbolu kraju, nie jest automatycznie przenoszona na zapisy w rejestrze VAT. Oznacza to, że po każdej modyfikacji dokonanej w kartotece kontrahentów, która może mieć wpływ na rejestr VAT, należy:

  1. Wejść do okna przeglądania odpowiedniego rejestru VAT (np. "Ewidencja VAT -> Przeglądanie -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów").
  2. Znaleźć zapis/zapisy dotyczące zmodyfikowanego kontrahenta.
  3. Wejść po kolei w edycję poszczególnych zapisów (przycisk "Popraw").
  4. Wybrać ponownie kontrahenta przypisanego do zapisu VAT.