Category FAQ
Licencjonowanie Microsoft, SQL

Licencja dostępowa CAL na urządzenie :
• jest wymagana dla każdego urządzenia (komputera, terminala, urządzenia PDA, telefonu komórkowego itp.) uzyskującego dostęp lub korzystającego z usług lub funkcjonalności serwera Microsoft SQL Server.
• jest najbardziej ekonomiczna w sytuacji, gdy poszczególne urządzenia są wykorzys¬tywane przez wielu użytkowników (na przykład w centrach obsługi klientów).

Licencja dostępowa CAL dla użytkownika:
• jest wymagana dla każdego użytkownika (pracownika, klienta, partnera itd.) uzyskującego dostęp lub korzystającego z usług lub funkcjonalności którejkolwiek wersji serwera Microsoft SQL Server.
• jest najbardziej ekonomiczna w sytuacji, gdy poszczególni użytkownicy korzystają z wielu urządzeń (na przykład z komputera, notebooka, urządzenia PDA itd.).