WAPRO Fakir
WAPRO Fakir, Inne

Opis przedstawia podstawowe zagadnienia związane z automatyzacją archiwizacją bazy danych programów Asseco WAPRO w wersji dla Windows.

Oprogramowanie Asseco WAPRO w wersji dla Windows posiada dołączony program archiwizujący. Zwykle proces archiwizacji bazy danych wykonywany jest przez użytkownika. Istnieje jednak możliwość zautomatyzowania tego procesu. Dostępne parametry i uproszczona instrukcję można uzyskać uruchamiając z linii poleceń program Archiwizator.exe z parametrem "/?", czyli "Archiwizator.exe /?". Znajduje się on zwykle w katalogu "%ProgramFiles%\Common Files\WA-PRO" i jest wspólny dla wszystkich programów WAPRO. Efektem uruchomienia programu z parametrem "/?", będzie okno jak na poniższym obrazku.

FW12-075-01

Dla ułatwienia istnieje możliwość szybkiego uzyskania gotowego skryptu używanego przez archiwizator. Dokonuje się tego, po "normalnym" uruchomieniu archiwizatora (bez parametrów). Po ustawieniu parametrów archiwizacji należy użyć przycisku "Do skryptu" (1.).

FW12-075-02

Dysponując powyższym plikiem, po naniesieniu ewentualnych poprawek w jego treści, można stworzyć plik wsadowy ".bat", np o poniższej treści:

archiwizator.exe tryb=1 inf=nazwa_skryptu_z_punktu_1

Plik ten można uruchamiać ręcznie, lub za pomocą funkcjonalności systemu operacyjnego pozwalającej na automatyczne wykonywanie czynności w zaplanowanym momencie, np. "Harmonogramu zadań".