Category FAQ
WAPRO Fakir, Funkcje kontrolne

Opis dotyczy rozwiązanie problemu, polegającego na tym, iż w podsumowaniu zestawień obrotów i sald konta syntetycznych i analitycznych występują różne wartości persaldo, mimo iż oba wydruki obejmują te same dane (konta, okres itp).

W celu rozwiązania problemu, należy odtworzyć obroty kont na podstawie dokumentów. Dokonuje się tego w menu:

  • w wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Administracja -> Funkcje kontrolne -> Obroty i salda”.
FW11-010-01

w przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Administrator -> Kontrola i naprawa danych -> Obroty i salda”.

FW11-010-01w

Po wybraniu stosownej opcji, należy zaznaczyć „Odtworzenie obrotów kont na podstawie dokumentów” i kliknąć na opcję „Dalej”.

FW11-010-02

W kolejnym oknie należy wybrać okres obrotowy (sugerowana wartość „”) i poprzez kliknięcie na opcję „Wykonaj” i twierdzącą odpowiedź na pytanie, uruchomić odbudowę obrotów i sald.

FW11-010-03

Po skończonej operacji odtwarzania danych program wyświetli stosowne okno.

FW11-010-04

Uwaga!

  • Przed wykonaniem powyższej operacji należy zalogować się do roku obrotowego, którego dotyczy problem.
  • Operacja może być długotrwała.