Category FAQ
WAPRO Fakir, Inne

Opis przedstawia sposób rozwiązania problemu, polegającego na braku możliwości pracy w programie po zalogowaniu się użytkownika – wszelkie opcje i ikony pozostają nieaktywne.

W celu umożliwienia poprawnej pracy programu, należy:

  1. Po zalogowaniu się i „zawieszeniu się” programu wcisnąć klawisz F10. W efekcie program powinien zacząć reagować na czynności użytkownika.
  2. Wejść w opcję „Okno -> Przywróć ustawienia domyślne okien”:
    • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:
FW12-058-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW12-058-01w

 

3. Wybrać opcję przywrócenia konfiguracji okien.

4. Wykonać przywrócenie – zostanie ono zasygnalizowane stosownym komunikatem.

FW12-058-02

5. Wyjść i wejść ponownie do programu.