Category FAQ
WAPRO Fakir, Importy z innych programów

Opis przedstawia sposób w jaki można spróbować rozwiazć problemy objawiające się komunikatami błędów przy próbie importu dokumentów z WF-Maga dla Windows, pojawiające się po aktualizacji któregoś z programów.

W przypadku komunikatów, można spróbować czynności opisanych poniżej.

1. Wejść w opcję:

W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Definicje -> Importy -> Źródła danych”.

FW09-084-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Definicje -> Import - definicje -> Import - źródła danych”:

FW09-084-01w

2. Podświetlić źródło danych, za pomocą którego odbywa się import.

FW09-084-02

3. Wcisnąć kombinację klawiszy CTRL+G i chwilę poczekać
Powinien pojawić się komunikat:

FW09-084-03

4. Wejść w opcję:

W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”: „Definicje -> Importy -> Schematy księgowania”

FW09-084-04

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”: „Definicje -> Import - definicje -> Import - schematy księgujące”:

FW09-084-04w

5. Podświetlić odpowiednie źródło danych i kliknąć na przycisku „Definicje zmiennych”.

FW09-084-05

6. W oknie z listą definicji zmiennych kliknąć na przycisku „Odśwież definicje”, dostępnym na dole okna – nie
pojawi się żaden komunikat – wystarczy zamknąć okno.

FW09-084-06

7. Następnie kliknąć na przycisku „Metadefinicje”.
8. Następnie w kolejnym oknie kliknąć na przycisk „Odśwież metadefinicje”
(na dole tegoż). Po odświeżeniu zamknąć okno.

FW09-084-07

9. Dodatkowo można spróbować aktualizacji metabazy przyciskiem „Aktualizuj metabazę”.
10. Następnie należy podświetlić dany schemat ksiegowania i wejść w jego edycję.
11. W oknie edycji schematu należy przeprowadzić odświeżenie procedury dekretującej („Zapisz i wygeneruj procedurę”).

FW09-084-08

Uwaga!
Odświeżenie procedury dekretującej należy wykonać osobno dla każdego schematu osobno.
Po powyższych krokach problem powinien ustąpić. Jeśli to nie nastąpi. Można spróbować wymuszenia aktualizacji bazy danych WF-FaKira w jego Administratorze baz danych, dostępnym np. w oknie logowania do programu (12):

FW09-084-09

W przypadku monitu o hasło dla użytkownika serwera SQL ("sa"), należy je podać (domyślnie to "Wapro3000") i połączyć się z serwerem (13).

FW09-084-10

Aktualizację dokonuje się w ramach posiadanej wersji programu (komunikaty, iż baza danych jest już aktualna należy zignorować) (14):

FW09-084-11

Uwaga!
Należy pamiętać, aby:
1. Nikt nie był zalogowany do żadnego programu pracującego na aktualizowanej bazie (nieważne czy to Mag, czy też Fakir).
2. Wykonać archiwizacje bazy danych przed wymuszeniem aktualizacji.
Po aktualizacji bazy danych, należy zamknąć program administracyjny, zalogować się do WAPRO Fakir i ponownie postąpić zgodnie z opisem zawartym w punktach 1 - 9.
W przypadku dalszych problemów konieczny może być kontakt z działem wsparcia WAPRO ERP