Category FAQ
WAPRO Fakir, Ewidencja VAT

Opis dotyczy sytuacji, w której pomimo poprawnego (ze wskazaniem konkretnego okresu dla podatku) wprowadzenia zapisów VAT w dokumentach sprzedaży, zapisy te nie są w ogóle widoczne w podglądzie rejestru VAT sprzedaży, dostępnego w opcji „Ewidencja VAT -> Przeglądanie -> Rejestr sprzedaży”.

Najczęściej spotykaną przyczyną takiego stanu rzeczy, są nieprawidłowo ustawione znacznik „Mały Podatnik” i „Metoda kasowa”, w danych firmy prowadzącej księgi rachunkowe. Jeśli podmiot nie jest zarejestrowanym Małym podatnikiem i nie rozlicza się z VAT metodą kasową, znacznik „Mały Podatnik” i „Metoda kasowa” nie powinny być zaznaczone!
Samej operacji zmiany znacznika dokonuje się w np. opcji „Definicje -> Dane firmy" (w wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono tzw „wstążkę”) lub „Administrator -> Dane teleadresowe, rachunki bankowe” (w przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”). W dostępnym tutaj oknie należy ustawić znacznik „Mały Podatnik” i „Metoda kasowa” (1.) zgodnie ze stanem faktycznym (zwykle jako niezaznaczone). Po zapisaniu danych firmy (2.) zapisy VAT powinny pojawić się na rejestrze sprzedaży.

FW06-016-01