Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Ewidencja VAT

Współczynnik odliczenia VAT można wprowadzić w meny VAT -> współczynnik odliczenia VAT

Wartość parametru Współczynnik odliczenia VAT umożliwia prawidłowe odliczenie podatku naliczonego w przypadku zakupów VAT związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (np. subwencjami lub dotacjami). Podanie jej jest niezbędne przy wyliczeniu deklaracji VAT-7. Aby ją podać bądź wyliczyć, należy otworzyć menu VAT -> Współczynniki odliczenia VAT , a następnie w głównym menu programu wybrać Dodaj. W tabeli, która się pojawi, należy dodać nową pozycję za dany rok kalendarzowy. W oknie Dodawania współczynnika odliczenia VAT program może automatycznie wyliczyć prawidłową wartość proporcji na podstawie zapisów w ewidencjach VAT z roku poprzedniego - jeśli stosowne zapisy są wykazane w poprzednim roku kalendarzowym (opcja: Oblicz z poprzedniego). Ręcznie wartość proporcji można wpisać na dole okna, w polu: Odliczenie zakupów środków trwałych, Odliczenie zakupów pozostałych oraz Współczynnik preproporcji. Jeśli podatnik nie ma sprzedaży zwolnionej to współczynnik odliczenia VAT wpisujemy wartość 100 (czyli 100% odliczenia) lub wcale nie wpisywać współczynnika.

KW02-002-01

Dodatkowo aby współczynnik był wyliczany należy księgować dokumenty z odliczeniem VAT Częściowym A lub B lub C, gdzie:

Częściowe A – dotyczy nabyć towarów i usług przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej, z tym zarówno do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej;

Do odliczenia = Podatek naliczony * "Odliczenie zakupów pozostałych (%)"

Częściowe B - dotyczy nabyć przeznaczonych zarówno do działalności gospodarczej, w tym wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, jak i działalności innej niż działalność gospodarcza za wyjątkiem celów osobistych (art. 86 ust. 2a ustawy o VAT).

Do odliczenia = Podatek naliczony * "Współczynnik preproporcji (%)"

Częściowe C
- dotyczy nabyć przeznaczonych zarówno do działalności gospodarczej, w tym zarówno sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej, jak i działalności innej niż działalność gospodarcza za wyjątkiem celów osobistych (art. 86 ust. 2a ustawy o VAT).

Do odliczenia = (Podatek naliczony * "Współczynnik preproporcji (%)") * "Odliczenie zakupów pozostałych (%)"

KW02-002-02