WAPRO Fakir, Dokumenty

Opis przedstawia znaczenie kolorów używanych na liście dokumentów widocznej np. w oknie rejestrowania dokumentów, oknie ich przeglądania oraz przegladania rejestrów VAT.

Znaczenie kolorów według poniższego przykładu:

FW01-101-01
 1. Kolor czerwony - dokument błędny. Możliwe przyczyny błędów:
  • Zapisany dokument nie bilansuje się.
  • Dokument nie spełnia warunków kontroli zgodności zapisów na kontach z zapisami na rejestrze VAT.
 2. Kolor zielony - dokument zatwierdzony. Dokument taki nie może być modyfikowany ani usuwany - przyciski "Popraw" oraz "Usuń" nieaktywne.
 3. Kolor czarny - wprowadzony dokument, uznawany przez program za poprawny pod względem bilansowania się oraz ewentualnej zgodności dekretów z zapisami VAT. Może być modyfikowany i kasowany.
 4. Kolor niebieski - dokument pochodzący z automatycznej wyceny aktywów i pasywów, dostępnej pod opcją "Księga główna -> Wycena aktywów i pasywów".
 5. Kolor biały i szare tło - dokument wskazany kursorem - do niego (jeśli nie zaznaczono kilku dokumentów) odnoszą się wszelkie czynności wykonywane za pomocą przycisków "Popraw", "Usuń", "Zatwierdź" oraz "Drukuj" (jeśli podczas wydruku zostanie wybrany jego zakres jako "pojedynczy").
  Uwaga - taki wygląd będzie miał dokument każdego rodzaju (od 1. do 4.) jeśli zostanie wskazany kursorem.