Category FAQ
WAPRO Analizy

Gdzie mogę znaleźć informację na temat komponentów systemowych jakie muszą zostać zainstalowane dla programu WAPRO Analizy.

W folderze instalacyjnym programu znajduje się plik Setup.ini który zawiera informacje o wymaganych komponentach, poniżej lista komponentów:
PreReq0=Microsoft .NET Framework 3.5 (instalator internetowy).prq
PreReq1=Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services OLEDB 10.0 Provider x64.prq
PreReq2=Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services OLEDB 10.0 Provider.prq
PreReq3=Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services ADOMD.NET x64.prq
PreReq4=Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services ADOMD.NET .prq
PreReq5=Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services ADOMD.NET x64.prq
PreReq6=Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services ADOMD.NET .prq
PreReq7=Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OLEDB 9.0 Provider x64.prq
PreReq8=Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OLEDB 9.0 Provider.prq
PreReq9=Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client.prq
PreReq10=Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client x64.prq